0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com
Графичен дизайн и реклама

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И РЕКЛАМА

Графичният дизайн е изкуство, пряко свързано с начина, по който една компания се представя пред своите клиенти и партньори. Не случайно професионалното и детайлно отношение към всеки продукт– от визитната картичка до билборда, е от голямо значение за развитието на бизнеса. Наред с възможността да откликнем на нуждите на клиентите, ние изцяло възприемаме работата си и като възможност да създаваме една по-добра визуална среда.

ДИЗАЙН НА КАЛЕНДАР И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КАМПАНИЯ 2017 НА БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД АД

Дизайн и реукламни материали за 2017 на БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД

Дизайн и рекламни материали за 2018 на БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД

Дизайн и рекламни материали за 2018 на БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД

 

Ре-дизайн на лого, дизайн на пектограми, нов сайт и брандинг в социалните мрежи на БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД

Ре-дизайн на лого, дизайн на пектограми, нов сайт и брандинг в социалните мрежи на БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД

 

Типография, графичен дизайн и предпечат на книгата „ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЯ“

Типография, графичен дизайн и предпечат на книгата „ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЯ“

Графичен дизайн на изложбени пана за фотографска изложба ,,ДЕТСТВО БЕЗ АДРЕС“,

Графичен дизайн на изложбени пана за фотографска изложба „Детство без адрес“,  месец юни 2016 г.

Графичен дизайн на рекламни материали за фотографска изложба „Детство без адрес“

Графичен дизайн на рекламни материали за фотографска изложба „Детство без адрес“

Проект за ново лого и рекламни материали за кампания 2015 на Бонев Софт Одитинг ООД

Проект за ново лого и рекламни материали за кампания 2015 на ,,Бонев Софт Одитинг“ ООД

Втори проект за ново лого и рекламни материали за кампания 2015 на Бонев Софт Одитинг ООД

Втори проект за ново лого и рекламни материали за кампания 2015 на ,,Бонев Софт Одитинг“ ООД

Одобрен проект за ново лого и рекламни материали за кампания 2015 на Бонев Софт Одитинг ООД

Одобрен проект за ново лого и рекламни материали за кампания 2015 на ,,Бонев Софт Одитинг“ ООД

Графичен дизайн на календари за София инфо 2014

Графичен дизайн на календари за София инфо 2014

Графичен дизайн на календари за София инфо 2013

Графичен дизайн на календари за София инфо 2013

Проекти за рекламна кампания 2011 на Алианц България

Проекти за рекламна кампания 2012 на ,,Алианц България“

Фирмена визуална идентичност на Химремонтстрой АД

Фирмена идентичност и рекламни материали на ,,Химремонтстрой“АД

Ре-дизайн на лого, дизайн на пектограми, нов сайт и брандинг в социалните мрежи на БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД

Рекламни материали за ,,Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“

 

Графичен дизайн на рекламни материали за Top Hospital Services

Графичен дизайн на рекламни материали за Top Hospital Services

 

Плакати за ТБ предаването Роговете

Плакати за ТВ предаването ,,Роговете“