0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА „ДЕТСТВО БЕЗ АДРЕС“

Проектът включва дизайн на плакат, покана, бланка и каталог.

Клиент: Сдружение „Деца и юноши“, София

Дизайнер: Захарина Петрова

Графичен дизайн на рекламни материали за фотографска изложба „Детство без адрес“