0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, МАНДАТ 2016-2020 г.

Проектът включва папка-дипляна, календар-бележник, визитни картички и рекламни химикалки

Клиент: ,,Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“

Дизайнер: Захарина Петрова

Графичен дизайн и рекламни материали за ,,Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“