0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА ИЗЛОЖБЕНИ ПАНА ЗА ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА ,,ДЕТСТВО БЕЗ АДРЕС“

Изложбата се състоя в публичното пространство пред Народен театър „Иван Вазов“, през месец юни 2016 г.

Клиент: Сдружение „Деца и юноши“, София

Дизайнер: Захарина Петрова