0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ДИЗАЙН НА КАЛЕНДАР И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КАМПАНИЯ 2017 НА БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД

Проектът комбинира нестандартно графично решение със сложно полиграфично изпълнение

Клиент: Бонев Софт Одитинг ООД

Дизайнер: Захарина Петрова

ДИЗАЙН НА КАЛЕНДАР И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КАМПАНИЯ 2017 НА БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД