0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

Лого дизайн и визуална идентичност на НПО „СЕМЕЙСТВА БЕЗ НАСИЛИЕ“ 

Клиент: Неправителствена организация „Семейства без насилие“, създадена с цел превенция и защита на жертви на домашно насилие, базирана в гр. Стара Загора

Дизайнер: Захарина Петрова

Лого дизайн и визуална идентичност на НПО „СЕМЕЙСТВА БЕЗ НАСИЛИЕ“