0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ЛОГО ДИЗАЙН, ИДЕНТИЧНОСТ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ НА ,,ДE ТРИ НАВИГАТОРИ“

Клиент: Де три навигатори

Дизайн: Захарина Петрова

 

Лого дизайн и идентичност на 3D Навигатори