0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

КОМПЛЕКТ КАРТИЧКИ: БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ

Клиент: фирма Welcome to Bulgaria

Дизайн и илюстрация: Захарина Петрова

Комплект картички: български занаяти