0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ТИПОГРАФИЯ, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ НА КНИГА „ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЯ“ с автор доц. д-р Динамир Предов

Клиент: Нов български университет

Дизайнер: Захарина Петрова

ТИПОГРАФИЯ, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ НА КНИГА „ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЯ“