0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ФИРМЕНА ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД 

Рекламните материали включват дизайн на фирмен двуезичен каталог, папка, диск, обложка за диск и начална страница за интернет сайт.

Клиент: Химремонтстрой АД

Дизайн: Захарина Петрова

Фирмена визуална идентичност на ,,Химремонтстрой