0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА КАЛЕНДАРИ НА СЪБИТИЯТА В СОФИЯ 2014

Клиент: ОП Туристическо обслужване към Столична община

Дизайнер: Захарина Петрова

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА КАЛЕНДАРИ ЗА СОФИЯ ИНФО 2014