0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ПРОЕКТ ЗА НОВО ЛОГО И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КАМПАНИЯ 2015 НА БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД

Проектът включва дизайн на работен календар, диск, блок-бележник, химикалка и календар-бележник

Клиент: ,,Бонев Софт Одитинг“ ООД

Дизайн: Захарина Петрова

Проект за ново лого и рекламни материали за кампания 2015 на Бонев Софт Одитинг ООД