0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Студио Дарита успешно работи с различни клиенти. Държавни и образователни институции, частни фирми и сдружения, неправителствени организации, както и с отделни творчески личности.

Ажур L – Софтуер за фирмено управление
Химремонтстрой АД
Топ Хоспитал Сървис АД
БДВО – Българско дружество за връзки с обществеността
Бонев Софт Одитинг ООД
Фондация „Нови стъпки“
Център за социална рехабилитация и интеграция 16+
Сдружение „Деца и юноши“
Уелкъм ту България /Welcome to Bulgaria/
ИДЕС – Институт на дипломираните експерт счетоводители в България
КИИП – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия София-град
КИИП – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Сдружение „Де три навигатори – България“
Висше Духовно училище „ Свети Тривелий“
Християнска църква „Света Троица“
Ferratum Group - международни мобилни финансови