0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

АРТ ПЛЕНЕРИ

Арт пленерите се организират няколко пъти годишно, когато времето и сезона позволяват рисуване на открито. Целта е чрез рисуване децата да опознават природата, да се учат да виждат нейните красоти и да я пазят. Често пленерите съчетават рисуването с планински преход, опознаване на растителни и животински видове и почистване на мястото от боклуци.