0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО РИСУВАНЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СРЕДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ УЧИЛИЩА

Курсовете могат да бъдат годишни или месечни. Групите са малки, за да се осъществи индивидуален подход. Включват основни познания по композиция, светлосянка, перспектива и работа с цвят. Работи се с разнообразни материали като молив, въглен, туш, сангин, темпера и акварел. Програмата е съобразена с изискванията за подготовка в средните художествени училища (Национална художествена гимназия „Илия Петров“ и Национална гимназия за приложни изкуства „Св Лука“, София).

Допълнително на учениците, се дават различни творчески задачи свързани с рисуване по натура на по-сложни скулптурни обекти (копия на скулптурни глави и човешки фигури), концептуални пространствени задачи , архитектурен, градски пейзаж, графична и цветова композиция, стилизация на сложни обекти, основи на изграждането на композицията (графична, цветова, пространствена).