0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

РИСУВАНЕ С ЦЕЛ ИЗГОТВЯНЕ НА ПОРТФОЛИО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В УНИВЕРСИТЕТ

Целта е подобна на тази при подготовката за кандидатстване в средните художествени училища, но се съобразява с изискванията на конкретните университети. Включва рисуване от натура, фигурални композиции, цветни етюди, изследване на форми и цветни пространства, етапи от разработка на идейни проекти на различни теми. Графичен дизайн и образен шрифт.