0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

ТИПОГРАФИЯ ЗА ДЕЦА

Типографията за деца включва образен и картинен шрифт като задачите целят да развият въображението на децата чрез творческа интерпретация на собствено име, дни от седмицата, месеци или годишни времена. Децата превръщат всяка буква в образ или картина като същевременно запазват характерните и елементи и четливост.