0887 078927 / 0888 604845 darita.ds@gmail.com

СТУДЕНТСКА КАЛИГРАФСКА ИЗЛОЖБА

СТУДЕНТСКА КАЛИГРАФСКА ИЗЛОЖБА

По повод 24-ти май в Нов български университет между 17. 05 и 06. 06. 2016 година се проведе калиграфска изложба на студентите от бакалавърска и магистърска програма „Графичен дизайн“ с преподавател Захарина Петрова.

Използваните шрифтове бяха българска обла глаголица и старобългарска кирилица: устав, полуустав и бързопис. Освен стандартните материали като прави пера и разноцветни тушове, някои от студентите проявиха творчество и оригиналност като работиха с обемна хартия, пирограф и дори изтъкаха една глаголическа буква от прежда!

Изпращане на коментар